Archive: יוני 12th, 2018

נעלים וסנדלים לילדים במחירים קטנים!

מכירים את זה שבנייק המידה בדרך כלל קטנה בכחצי מידה? באדידס יש רק חצאי מידות, ניו באלנס קצת יותר רחבות...כל מותג והמידות שלו, אבל עדיין, מידה 45 נאמר, היא פחות או יותר כמה מילמטרים, מידה 45. לא כך בנעלי ילדים ואין הורה שלא מכיר את התסכול הזה! מגיע ...